6.09 اینچ, 91.0 سانتیمتر مربع (نسبت.../ سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 79.2 درصد)..

1 کالا

پیگیری سفارش
لیست مقایسه