6.7 اینچ, 107.8 /سانتیمتر مربع./ (نسبت سطح صفحه نمایش. به بدنه در حدود 86.6 درصد).

1 کالا

پیگیری سفارش
لیست مقایسه