6.57 اینچ, 104.2 سانتیمتر مربع .(نسبت. سطح ..صفحه نمایش به بدنه در حدود 84.5 درصد).

1 کالا

پیگیری سفارش
لیست مقایسه