6.3 اینچ, 97.4 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش ..به بدنه در حدود 83.6 درصد).....

1 کالا

پیگیری سفارش
لیست مقایسه