صفحه ن.مایش لمسی .خازنی LTPS IPS LCD, با 16 میلیون رنگ.

1 کالا

پیگیری سفارش
لیست مقایسه