صفحه /نمایش. لمسی خازنی .OLED, با ./16 میلیون رنگ.

1 کالا

پیگیری سفارش
لیست مقایسه