...صفحه ..نمایش لمسی خازنی. OLED, با 16 میلیون رنگ.

1 کالا

پیگیری سفارش
لیست مقایسه