.صفحه./ نمایش لمسی خازنی/ IPS LCD., با 16/ میلیون/ رنگ.

1 کالا

پیگیری سفارش
لیست مقایسه