صفحه .نمایش. لمسی.. .خازنی IPS./ LCD, با 16 میلیون رنگ.

1 کالا

پیگیری سفارش
لیست مقایسه