۰ تومان 0
۰ تومان 0

انتشارات سخن، در ادامه سنت دیرپا و ممتد صدوهفتاد ساله خانواده علمی در زمینه نشر، سی و هفت سال پیش با طرح و اندیشه ای نو، باب خجسته دیگری در قلمرو نشر گشوده است و تاکنون ۱۲ عنوان کتاب از انتشارات سخن به عنوان کتاب سال شناخته شده است.

نمایش 10 نتیحه

بازگشت به بالا