Collaborate on sale fardamart Register

ثبت نام

ورود

کسب درآمد در فروشگاه اینترنتی و تلفنی فردامارت

همکاری در فروش:

همکاری در فروش نوعی بازاریابی است که شخص سومی به عنوان همکار در فروش وارد عمل میشود که از طریق کد تخفیف تبلیغ کالاهای فردامارت را برای دانش آموزان و دانش جویان و دوستان و مخاطبان علاقه مند به کتاب انجام می دهد و از فردا مارت کمیسیون دریافت می کند