در صورتی که متقاضی فعالیت در فردامارت هستید رزومه ی خود را به ایمیل زیر ارسال کنید.
fardamart@gmail.com